Skip to main content

Tilmelding

Tilmelding / Indmelding

Ønsker du at tilmelde dit barn til fritidscenteret, skal I personligt komme forbi og udfylde en blanket, som skal afleveres til personalet.

Priser

Priser

Fritidklubben:

Det koster kr.: 675 om måneden (juli er betalingsfri) Ved medlemskab er de første to måneder GRATIS.

Der kan søges hel eller delvis økonomisk friplads, hvis familiens husstandsindkomsten ligger under en vis grænse. Information og ansøgningsskema kan fås på fritidscentret.

Ungdomklubben:

Det er gratis at være medlem.

Der kan være aktiviteter, hvor der er brugerbetaling.

For at blive indmeldt udfyldes der en blanket, hvorefter vi afholder en indmeldelsesamtale.

 

Udmeldelse:

Som forældre skal man komme personligt på Fritidscenter Sofiendal med dato for udmeldelse. Vi gør opmærksom på at der er løbende måned + 1 måneds opsigelse.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

 • Fritidsjob Aalborg
 • Familiegrupperne i Aalborg Kommune
 • Falcon BMX
 • GAME – Street MEKA
 • Vejgaard Skatehal
 • Skalborg Soprtsklub og Agri Nord Idrætscenter
 • Hasseris Boligforening
 • Sofiendal Skolen

Betingelser / Lovgivning

Betingelser/lovgivning

 • Dagtilbudsloven §65
  • Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.

§   Stk. 2.

Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter kommunalbestyrelsens beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle målgruppens alder og bredde.

§   Stk. 3.

Klubtilbud m.v. skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så børnene og de unge bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud m.v.

§   Stk. 4.

Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet.

§   Stk. 5.

Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer, der sikrer børns og unges indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om forældrebestyrelser, jf. §§ 14-16, skal finde anvendelse på visse tilbud.